כל הזכויות שמורות לדיאמונד בית השקעות בע"מ

דיאמונד בית השקעות בע"מ

שרותי החברה

  
ניהול השקעות חיצוני לקרנות נאמנות
 
מנהל הקרנות
איילון קרנות נאמנות בע"מ
מנהל השקעות חיצוני בקרנות
דיאמונד בית השקעות בע"מ

דיאמונד (4D) גמישה

מס' נייר 5123609

דיאמונד (4D) מניות גלובאלי***

מס' נייר 5128509

דיאמונד (0A) אג"ח ללא מניות
מס' נייר 5119862


דיאמונד (2B)י20/80 

מס' נייר 5118435

דיאמונד (4A) מניות ישראל**

מס' נייר 5116736

4 - שיעור החשיפה בערך מוחלט למניות לא יעלה על 120% משווי הנקי של נכסי הקרן. D– שיעור חשיפת הקרן למט"ח בערך מוחלט לא יעלה על 120% מהשווי הנקי של נכסי הקרן.

0 - ללא חשיפה למניות. A – שיעור חשיפת הקרן למט"ח בערך מוחלט לא יעלה על 10% מהשווי הנקי של נכסי הקרן.

2- שיעור החשיפה בערך מוחלט למניות לא יעלה על 30% משווי הנקי של נכסי הקרן. *בהתאם למדיניות ההשקעות של הקרן החשיפה למניות לא תעלה על 20% B – שיעור חשיפת הקרן למט"ח בערך מוחלט לא יעלה על 30% מהשווי הנקי של נכסי הקרן.

4- שיעור החשיפה בערך מוחלט למניות לא יעלה על 120% מהשווי הנקי של נכסי הקרן. A - שיעור חשיפת הקרן למט"ח בערך מוחלט לא יעלה על 10% מהשווי הנקי של נכסי הקרן. **ביום 29.07.18 בוצע שינוי שם ושינוי מדיניות מהותי בקרן. שמה הקודם דיאמונד (4A) מניות. תקופת ההתאמה של נכסי הקרן למדיניות ההשקעות הסתיימה ביום 29.07.18. *** יחידות הקרן הוצעו לראשונה לציבור בתאריך 19.12.18. מועד אחרון להתאמת נכסי הקרן למדיניות ההשקעה 01.02.19.

דיאמונד בית השקעות בע"מ הינם מנהלי ההשקעות החיצוני של הקרן. ומנהל הקרן הינו איילון קרנות נאמנות בע"מ.

פרסום זה אינו מהווה הצעה לרכישת יחידות בקרן, הרכישה תעשה עפ"י תשקיף הקרן שבתוקף והשינויים בדיווחים המיידיים. האמור אינו מהווה תחליף לייעוץ / שיווק השקעות בידי בעל רישיון כדין, המתחשב בנתונים ובצרכים של כל אדם. אין באמור לעיל משום הצעה לרכישת יחידות השתתפות בקרנות נאמנות.

אין בתשואות העבר של קרנות נאמנות למינהן כדי להבטיח תשואה דומה בעתיד.